Publikace v časopise Acta Diabetologica

Ve spolupráci s pracovníky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol jsme publikovali práci "Changes in innate and adaptive immunity over the first year after the onset of type 1 diabetes" v časopise Acta Diabetologica (impact factor 2,99). Práce popisuje vývoj imunitního systému u dětí v prvním roce po manifestaci diabetu 1. typu (T1D) a analyzuje vliv imunitních parametrů na průběh onemocnění. Publikace tak je jedním z výstupů projektu Moderních terapií FN Motol. Více viz publikace https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31570993

Vytvořeno: 5. 5. 2020 / Upraveno: 5. 5. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.