Výzkum COVID-19 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

Lékaři a vědci Ústavu imunologie se aktivně podílí na celosvětovém úsilí v boji proti SARS-CoV-2 infekci způsobující onemocnění COVID-19. Spolupracujeme se špičkovými zahraničními pracovišti na identifikování faktorů predisponujících jinak zdravé lidi k těžkému průběhu nemoci (např. v rámci konsorcia https://www.covidhge.com/), s biotechnologickými firmami na sledování vývoje imunitní odpovědi v průběhu onemocnění (např. s firmou EXBIO https://www.exbio.cz/about-exbio/covid-19) a získali grantovou podporu v rámci programu Moderních terapií FN Motol na projekt "Odpověď vrozené imunity na infekci SARS-CoV-2".

Vytvořeno: 5. 5. 2020 / Upraveno: 5. 5. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.