Aktuality

Cena Dimitrise M. Chorafase

9. 11. 2021

Lenka Quaiserová (Kašíková) obdržela prestižní cenu Dimitrise M.Chorafase   za dizertační práci s názvem “Identifikace prognostických ukazatelů pro imunoterapii karcinomu ovária”, kterou vypracovala ve výzkumné skupině Jitky Palich Fučíkové v SOTIO Biotech a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

[...]

Cena Václava Špičáka

9. 11. 2021

Cenu profesora Václava Špičáka za rok 2020 za nejlepší původní práci získal Mgr. Michal Rataj za práci Nový metodický přínos k diagnostice autoinflamatorních onemocnění: Cytometrické stanovení intracelulární produkce prozánětlivých cytokinů.

Cena Neuron 2021

4. 10. 2021

Nadační fond Neuron přdává Ceny Neuron excelentním českým vědkyním a vědcům. Udělil tři ceny za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou je Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Doc. PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D. získala cenu Neuron v oboru medicína za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunoterapeutické vakcíny proti rakovině̌ prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Více informací zde.

Dokončení studia, zvýšení kvalifikace

30. 8. 2021

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. úspěšně ukončila doktorandské studium ve studijním programu Imunologie a získala titul Ph.D. a RNDr..

MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. úspěšně složil atestaci z alergologie a klinické imunologie.

MUDr. Magdaléna Havlišová úspěšně složila atestaci z pediatrie.

Cena Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru hematologie a onkologie

23. 12. 2020

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D., z Ústavu imunologie získala Cenu Vlasty Adamové za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie. Mladé vědkyni ji předali děkan prof. Vladimír Komárek a předseda komise pro udělení ceny prof. Jan Starý na zasedání vědecké rady fakulty 17. prosince 2020. Přečtěte si krátký rozhovor.

Eastern Spring School 2020

5. 5. 2020

S ohledem na současnou situaci s COVID-19 the Eastern Spring School 2020 plánovaná na 23.- 25.4. byla přeložena na duben 2021.

Témata a program zůstávají zachovány.

Výzkum COVID-19 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

5. 5. 2020

Lékaři a vědci Ústavu imunologie se aktivně podílí na celosvětovém úsilí v boji proti SARS-CoV-2 infekci způsobující onemocnění COVID-19. Spolupracujeme se špičkovými zahraničními pracovišti na identifikování faktorů predisponujících jinak zdravé lidi k těžkému průběhu nemoci (např. v rámci konsorcia https://www.covidhge.com/), s biotechnologickými firmami na sledování vývoje imunitní odpovědi v průběhu onemocnění (např. s firmou EXBIO https://www.exbio.cz/about-exbio/covid-19) a získali grantovou podporu v rámci programu Moderních terapií FN Motol na projekt "Odpověď vrozené imunity na infekci SARS-CoV-2".

Cena Alergie za nejlepší publikaci v roce 2019

5. 5. 2020

Článek MUDr. Elišky Kopelentové "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců s potravinovou alergií" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/2_2019/kopelentova_2_19.pdf) a článek MUDr. Adama Klocperka, Ph.D. "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/Alergie_4_2019/Alergie4_2019_klocperk.pdf) publikované v časopise Alergie (http://www.tigis.cz/alergie) byly vybrány jako dva ze tří nejlepších prací publikovaných v tomto časopise v roce 2019. Gratulujeme!