Cena Neuron 2021

Nadační fond Neuron přdává Ceny Neuron excelentním českým vědkyním a vědcům. Udělil tři ceny za celoživotní přínos vědě, sedm cen pro mladé nadějné vědce a novinkou je Cena Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu.

Doc. PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D. získala cenu Neuron v oboru medicína za výzkum v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie nádorových onemocnění. Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji a testování imunoterapeutické vakcíny proti rakovině̌ prostaty, vaječníků a plic, je autorkou dvou mezinárodních patentů a desítek vědeckých publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Více informací zde.

Vytvořeno: 4. 10. 2021 / Upraveno: 9. 11. 2021 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.