Obhájení titulu Ph.D. - MUDr. Adam Klocperk

Dne 16.9. úspěšně zakončil své postgraduální studium lékař Ústavu imunologie MUDr. Adam Klocperk obhajobou dizertační práce "Adaptive immune system in patients with primary immunodeficiencies" // "Adaptivní imunita u pacientů s primárními imunodeficiencemi". Obhajoba dizertační práce, která se věnuje zejména problematice syndromu DiGeorge a opírá se o bohatou publikační činnost MUDr. Klocperka (viz seznam publikací zde), se konala před komisí vedenou Prof. MUDr. Marií Černou, DrSc., s oponenty RNDr. Dominikem Filippem a Prof. MUDr. Jiřím Litzmanem CSc.. Komise jednohlasně schválila udělení titulu Ph.D.. Gratulujeme!

 

Vytvořeno: 16. 9. 2019 / Upraveno: 28. 4. 2020 / Responsible person: RNDr. Jan Lašťovička, CSc.