Aktuality

Cena Ervína Adama

28. 11. 2023

RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D. získala Cenu Ervína Adama za publikace „Increased histone citrullination in juvenile idiopathic arthritis „ a „Immunomodulation of neutrophils and platelets by TNF blockage in patients with juvenile idiopathic arthritis.“

Cena Wernera von Siemense

23. 3. 2023

V pětadvacátém ročníku odborná porota vybrala nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů.  V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu získala MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr Zuzana Paračková, Ph.D.
Název práce: Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity.

VIDEO                     TISKOVÁ ZPRÁVA

Cena za poster na PragueOnco 2023

30. 1. 2023

PhD studentka Mgr. Iva Benešová z Ústavu imunologie 2. LF UK získala na mezioborovém kolokviu PragueOnco 2023 celkově druhé místo za nejlepší posterovou prezentaci. Poster s názvem "KLINICKÝ VÝZNAM KONVENČNÍCH A PLAZMACYTOIDNÍCH DENDRITICKÝCH BUNĚK INFILTRUJÍCÍCH NÁDOR U PACIENTŮ S DUKTÁLNÍM ADENOKARCINOMEM PANKREATU" prezentoval výsledky, které Mgr. Benešová získala při své stáži na Univerzitě v Drážďanech