Aktuality

Cena Alergie za nejlepší publikaci v roce 2019

5. 5. 2020

Článek MUDr. Elišky Kopelentové "Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců s potravinovou alergií" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/2_2019/kopelentova_2_19.pdf) a článek MUDr. Adama Klocperka, Ph.D. "První transplantace thymu v České republice jako nová terapeutická možnost pro pacienty s kompletním syndromem DiGeorge" (http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2019/Alergie_4_2019/Alergie4_2019_klocperk.pdf) publikované v časopise Alergie (http://www.tigis.cz/alergie) byly vybrány jako dva ze tří nejlepších prací publikovaných v tomto časopise v roce 2019. Gratulujeme!

Publikace v časopise Acta Diabetologica

5. 5. 2020

Ve spolupráci s pracovníky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol jsme publikovali práci "Changes in innate and adaptive immunity over the first year after the onset of type 1 diabetes" v časopise Acta Diabetologica (impact factor 2,99). Práce popisuje vývoj imunitního systému u dětí v prvním roce po manifestaci diabetu 1. typu (T1D) a analyzuje vliv imunitních parametrů na průběh onemocnění. Publikace tak je jedním z výstupů projektu Moderních terapií FN Motol. Více viz publikace https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31570993

Cena za nejlepší poster

30. 4. 2020

Cena za nejlepší poster  - XIV. PEDIATRICKÝ KONGRES – Olomouc 2019

SEPTICKÝ ŠOK BEZ ELEVACE CRP JAKO DŮSLEDEK TVORBY A-IL-6 AUTOPROTILÁTEK
M.BLOOMFIELD1,2, Z.PARAČKOVÁ2, T.ČÁBELOVÁ1, I.POSPÍŠILOVÁ3, A.ŠEDIVÁ2, P.KABÍČEK1, H.HOUŠŤKOVÁ1

Obhájení titulu Ph.D. - MUDr. Adam Klocperk

16. 9. 2019

Dne 16.9. úspěšně zakončil své postgraduální studium lékař Ústavu imunologie MUDr. Adam Klocperk obhajobou dizertační práce "Adaptive immune system in patients with primary immunodeficiencies" // "Adaptivní imunita u pacientů s primárními imunodeficiencemi". Obhajoba dizertační práce, která se věnuje zejména problematice syndromu DiGeorge a opírá se o bohatou publikační činnost MUDr. Klocperka (viz seznam publikací zde), se konala před komisí vedenou Prof. MUDr. Marií Černou, DrSc., s oponenty RNDr. Dominikem Filippem a Prof. MUDr. Jiřím Litzmanem CSc.. Komise jednohlasně schválila udělení titulu Ph.D.. Gratulujeme!

Absolvování státní doktorské zkoušky

17. 6. 2019

Dne 10.6.2019 úspěšně složili státní doktorskou zkoušku (SDZ) dva postgraduální studenti Ústavu imunologie 2.LF UK (školitel RNDr. Daniel Smrž, PhD.), MUDr. Zuzana Střížová a MUDr. Dmitry Stakheev. SDZ se konala na půdě Přírodovědecké fakulty před sedmičlennou hodnotící komisí v čele s předsedou prof. RNDr. Janem Černým, PhD. Studenti měli za úkol nejprve představit svůj výzkumný projekt a následně si losovali 8 zkouškových otázek z různých tématických okruhů, zahrnujících například molekulární genetiku, biochemii, laboratorní metody a klinickou imunologii. Oba studenti předvedli nadprůměrný výkon, který byl hodnocen všemi sedmi členy komise kladně.

Cena Milana Pospíšila a Mario Campy

6. 12. 2018

Doc. Jitka Fučíková převzala cenu Milana Pospíšila a Mario Campy za článek v časopise Cancer Immunology and Immunotherapy: Phase I/II trial of dendritic cell-based active cellular immunotherapy with DCVAC/Pca in patients with rising PSA after primary prostactetomy or salvage radiotherapy for the treatment of prostate cancer.

Spring School for Primary Immunodeficiency

26. 4. 2018

Ve dnech 26. – 28.4. 2018 proběhla již tradiční „Spring School for Primary Immunodeficiency“ mladých imunologů se zájmem o primární imunodeficience navazující na tradici Prague Spring Meetings. Setkání proběhlo pod záštitou paní prof. MUDr. Anny Šedivé z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole za podpory Jeffrey Modell Centers Network, Octapharma, Shire a České společnosti alergologie a klinické imunologie. V letošním roce jsme zamířili do překrásného historického města Kutné Hory.

Pamětní stříbrná medaile UK

22. 3. 2018

22.3.2018 převzala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, pamětní stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za přínos oboru imunologie. Stříbrná medaile byla předána na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy.

Cena prof. Vladimíra Zavázala

3. 10. 2014

Česká společnost alergologie a klinické imunologie udělila prof. MUDr. Jiřině Bartůňkové, DrSc. cenu Vladimíra Zavázala za rok 2014. Ocenila tím významnou činnost přednostky Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol v oboru.